Daoyin Bioenergetico®

Lian Gong Shi Ba Fa® - Las 18 Terapias®

Qi Gong / Chi Kung para la Salud

Daoyin Yangsheng Gong®

Daoyin Bioenergetico® MADRID

Daoyin Bioenergetico® PONTEVEDRA